Huisstijl Taalspecialist

In het logo zie je op speelse wijze het ouderwets nakijken van teksten, de 'goed'-krul en het onderstrepen van fouten.