Huisstijl Rust-puntje - Ondersteuning binnen gezinnen. Tafel- en stoelmassages op lokatie.

Het logo zijn twee figuren van bovenaf met open armen (toegankelijk, vertrouwen) de overlapping symboliseert het contact.