Huisstijl Intobest - Coachen en begeleiden van veranderingsprocessen

Het logo geeft de verandering van de structuur binnen een bedrijf aan. De kern blijft gehandhaafd.